ABCDE-KLASSIFICERING

ABCDE-kriterierna är en vanlig användarguide som hjälper dig att undersöka huden för att upptäcka tidiga tecken på malignt melanom.