INTEGRITETSPOLICY

 1. Intruduktion

TeleSkin integritetspolicy uppdaterades 19 december, 2016

TeleSkin ApS (“TeleSkin″) förbinder sig att skydda dina personuppgifter och din integritet. Den här integritets- och säkerhetspolicyn gäller tjänsten som tillhandahålls via mobilapplikationen som heter SkinScan (www.skinscan.com / skinscan.dk / teleskin.com / teleskin.dk / teleskin.no / teleskin.se) (“Service”). Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet och tar alla nödvändiga steg för att skydda din privatictet när vi samlar in, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter. Som en del av vårt ansvar talar vi om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder våra produkter och tjänster, varför vi samlar in dem samt hur vi använder dem för att förbättra din upplevelse. ”Information” betyder information om en idetifierbar person, såsom e-postadress, ett personligt fotografi. Vi följer den lagstiftning i den jurisdiktion vi arbetar i.

 1. Information vi samlar in

Vi kommer, då och då, samla in och lagra personlig information tillhandahållen via våra webbsidor eller genom våran Service, från en klient, given till oss dirkt eller på ett annat sätt.

Personer kan ge grundläggande informationer som t.ex deras namn, telefon nummer, adress och email adresser till oss direkt, för att möjligöra för oss att skicka information, tillhandahålla uppdateringar och processera en produkt eller en service. Vi kan smala in ytterligare information vid andra tillfällen, inkluderat när men inte begränsat till, när personer lämmnar feedback, eller när dem lämmnar information om deras personliga eller affärs angelägenheter, byter innehåll eller email preferencer, svarar på opinionsundersökningar och/eller  promotioner eller tillhandager financiell eller kredit kort information.

Vi samlar in och håller infomation för att tilIhandahålla Servicerna till alla våra andvändare. Personlig information insamlat av oss kan inkludera men är inte begränsad till informatin som är insamlad:

 • Vid den tidpunkt registrering av konto med Servicerna
 • Vid vilket annat tillfälle som en andvändare tillhandahåller oss med personlig information via deras andvändande av Serviserna; eller
 • Via oss spåra ditt andvändande av Servicerna, inkluderande innehållet du tillgår.

Personlig information insamlat till oss via skinScan innehåller följande, och utgör ett ”fall”

 • Vid registrering
  • Användarnamn och e-postadress (används för registrering/inloggning)
  • Din email adress kommer även att andvändas för meddelande ändamål
  • ålder – är en del av de data som skickas för bearbetning av en automatiserad algoritm
  • kön – är en del av de data som skickas för bearbetning av en automatiserad algoritm
 • Bild av användarens hudåkomma.
  • Vi uppmanar andvändare att skicka in bilder som anses inte ha några identifierande särdrag

Vi kan även samla in personlig information via erat generella andvändande av Serviserna och sammanlagd information generarat av vårat system. Sådan information spårar trafik till och inom Servicerna, men utpekar inte dig personligen.

Personer har generellt rätten att inte identifiera sig när man arbetar med oss där det är lagligt och praktiskt möjligt för oss att tillåta det.

 1. Insamling ändamål

Vi kommer att insamla och andvända personlig information med ändamålet att andvända Servicern och för ändamålen som ses nedan, om inte tillåtna eller lagligt krävda.Sädana ändamål kan inkludera men är inte limiterade till:

 • Att hjälpa till att ge bättre service till dig genom att skräddarsy dem att möta dina behov;
 • Att ge dig ytterligare information om oss och andra webbsidor eller appar eller tjänster som erbjuds av oss eller partner företag;
 • För marknadsundersökningar och granskning av oss och våra auktoriserade sponsorer;
 • Att behålla Servicerna relavanta och utav intresse för andvändaren;
 • Analyser i sammanlagd form(identifierbara karaktärer borttagna så du förblir anonym;och
 • Vilket annat andamål som är fastställd till dig när insamlingen begås eller som du annars auktoriserar.

Personlig information som består av bilder av mullvadar och andra medicinska data kommer inte att delas med tredje part såvida uppgifterna är avidentifierade.

 1. Samla in och hålla den personliga informationen

Europa: om du väljer att tillahandahålla oss med din personliga information genom att andvända Servicern, så ger du tillåtelse till procceseringen och lagringen av din information i EU. Din information kommer att samlas och hållena av Teleskin at Skolegade 7, 2nd Fl, 6700 Esbjerg, Denmark.

Australien: om du väljer att tillahandahålla oss med din personliga information genom att andvända Servicern, så ger du tillåtelse till procceseringen och lagringen av din information i EU. Din information kommer att samlas och hållena av Teleskin at Skolegade 7, 2nd Fl, 6700 Esbjerg, Denmark.

Nya Zeeland: om du väljer att tillahandahålla oss med din personliga information genom att andvända Servicern, så ger du tillåtelse till procceseringen och lagringen av din information i EU. Din information kommer att samlas och hållena av Teleskin at Skolegade 7, 2nd Fl, 6700 Esbjerg, Denmark.

För iOS lagras en så kallad Apple Push Notification Token, som genereras av användarens enhet, för att möjliggöra en notifiering när a) kundens fall har besvarats och för påminnelser om eventuella fall som ska besvaras eller b) notifieringar som rör skinScan-applikationen eller annan information.

 1. Användning av dina uppgifter

Vi kan använda, dela, överföra, eller yppa dina personliga information och/eller använda statistik, vi själva eller i sammarbete med en tredje part, med ändamålet att förse feedback på bilder av hudfläckar och i bedrägeriförebyggande, demografiska och medicinska studier, utvecklande av våra produkter och tjänster och för att skräddarsy skinScans innehåll och tjänster enligt användarnas behov.

 1. Exponering och mottagare av din personliga information

Vi kan exponera din personliga information till andra aktörer med ändamålen upplagda i sektion 3 ovan.

Sådana entiteter kan inkludera, men är inte begränsade till, som följande:

 • Våra auktoriserade sponsorer
 • Vilket moderbolag, dotterbolag, samriskföretag eller annat företag under gemensam kontrol, i vilket i sådant fall vi kommer att begära att dessa företag följer denna Policy med respekt för din personliga information. Om dessa företag praktiserar andra privat Policys kommer du att bli notifierad, i skrift, om detta innan.

Vi kan även utge personlig information till vilken som helst anställda, beslut tagare, försäkrare, professionella consulter, agenter, fornitörer, klienter eller underleverantörer till den extent logiskt nödvändig för ändamålet utlagt i denna Policy.

Vi kan komma att behöva utge personlig information för att medverka ett lagligt begär, som en Lag, regulering, domstolsbeslut, stämmning, efterlysning, under rättegångs förfarande eller i respons till en polis enhets begäran.

Vi kan även andvända personlig information för att skydda våran copyright, varumärken, lagliga rättigheter, fatighet eller säkerhet, såsom för vära kunder och tredje parter.

Om det finns en föreslagen eller ett verkligt byte av kontrol av företaget eller en försäljning eller en transferering av företags andelar, vi förbehåller oss rätten att transferera till den extent lagen tillåter våran andvändar databas, tillsammans med vilken personlig och icke personlig information våra databaser innehåller. Denna information kan komma att ges till en möjlig köpare under ett avtal som bevarar konfidentialiteten. Vi skulle endast söka att ge ut information i god tro och var behövligt enligt ovan omständigheter.

Genom att ge ut personlig information, personen medger till vilkoren i denna privacitet Policy och de typer av delning som denna Policy täcker. Där vi utger personlig information till en tredje parter, kommer vi att kräva att dem följer denna Policy anseende  deras hantering av personlig information.

 1. Korrespondens som skickas till dig

Vi kan sända andvändare  emails inkluderande a) e-postmeddelanden från SkinScan när fall har besvarats, så väl som uppdateringar och meddelanden om sitt fall, sina konton samt nya funktioner och Policys, och, b) SkinScan-e-postmeddelanden som rör SkinScan-applikationer.

 1. Data tillgång och korrigeringar

Du har rätt till tillgång och korrigering av personlig information vi har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontaktera:

Teleskin via telefon +45 2280 9814, eller via e-mail  support@teleskin.com

Om du någon gång vill att dina personliga information ska raderas från tjänsten och/eller databasen, eller om du tror att TeleSkin inte följer integritetspolicyn ber vi dig meddela oss detta via e-post: support@teleskin.com. Vi kommer att vidtaga alla kommersiellt rimliga åtgärder för att radera din personliga information  och/eller omedelbart finna och lösa något problem.

 1. Säkerhet och databevarande

TeleSkin använder ett flertal säkerhetsprocedurer och rutiner som skydd mot ej auktoriserad åtkomst, förlust, användning, modifiering och yppande, och annat missbruk av personlig information.

All personligt identifierbar information är lösenordsskyddad. Alla lösenord använder kryptering.

skinScan använder tredjepartstjänster för att hantera betalningar (Apple iTunes).

Teleskins huvudservrar har en tredjepartsleverantör som värd i en privat och säker miljö.

Trots dessa säkerhetsprocedurer och -rutiner kan TeleSkin inte, vilket är fallet för alla datornätverk som är anslutna till internet, Teleskin kan inte garantera säkerheten för din personliga information eller annan information som tillhandahålls över internet, och ansvarar inte för säkerhetsöverträdelser.

Tänk på att det alltid finns en risk för att en tredje part fångar upp och använder information när du förmedlar personlig information online. Även om TeleSkin strävar efter att skydda sina användares personliga information och integritet kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du förmedlar online och du gör detta på egen risk.

Vi sparar din kontoinformation och den information som du tillhandahåller i formuläret för fall så länge som vi bedömer nödvändigt, innan vi kan radera och/eller samla och förvara informationen i aggregerad form obegränsat.

Om du vill att din information eller fall ska raderas från vår webbsida kan du kontakta oss på support@teleskin.com . Om tillämpligt, kan du  behöva tillhandahålla bevis på samt tid för betalningen så att vi kan säkerställa att du är den rättmätiga ägaren till fallet i fråga.

 1. Vårt ansvar för barns integritet

TeleSkin är särskilt interesserade att skydda barns integritet. Servicern inte riktad till personer som är under 18 år eller annan relevant ålder i deras jurisdiktion. Minderåriga är förbjudna att andvända siten eller Servicern. Vi samlar inte medvetet in personlig information från minderåriga. Om en förälder eller förmyndare får reda på att dennas barn har tillhandahållit oss med personlig information, utan förälderns eller förmyndarens tillstånd, ska han eller hon kontakta oss. Om vi får reda på att en minderårig har tillhandahållit oss med personlig information raderar vi sådan information i våra system. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR ELLER ANNAN RELEVANT ÅLDER I DIN JURIDIKTION, FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER HA ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN VID NÅGOT TILLFÄLLE ELLER PÅ NÅGOT SÄTT. En förälder eller vårdnadshavare kan skicka in ett fall om minderårig och kan kommunicera med oss för att tillhandahålla och få information som rör personens fall.

 1. Icke-personlig information (applikation)

TeleSkin, inklusive tredje part, kan ta emot anonym/icke-personlig information som rör dig (typiskt data om ditt beteende). Det görs genom Apples Advertising Identifier (IDFA). Du kan återställa den här funktionen under Inställningar/Integritet på din Apple-enhet. Du kan samtidigt också inaktivera annonsspårning.

 1. Webbkakor (för vår webbsida (www.skinscan.com / skinscan.dk / teleskin.com / teleskin.dk)

Vi använder webbkakor på vår webbsida så att vi anonymt kan identifiera enheten som du använder och därmed förbättra din upplevelse av webbsidan.

Vad är en webbkaka?

En webbkaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Det betyder att vårt system kommer ihåg din enhet nästa gång du besöker webbsidan. Ingen personligt identifierbar information lagras i webbkakor,  endast ett anonymt identifierings nummer.

Undvik webbkakor

Du kan förhindra att webbsidan lämnar webbkakor i webbläsaren genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Om du hindrar webbsidan  att lämna webbkakor, kan det leda till fel i Service funktionerna. Hur man blockerar webbkakor kommer att bero på din webbläsare. Instruktioner för att blockera webbkakor kan du  hitta under “Hjälp” eller motsvarande meny i din webbläsare.

Varför använder vi webbkakor?

Vi använder webbkakor för att optimera din upplevelse av webbsidan och modifiera innehållet av siten och för att komma ihåg dina preferenser. Personliga webbkakor är förstapartskakor, vilket betyder att de lämnas på webbsidan.

Förbättra webbsidan

Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbsidan. För att göra detta använder vi Google Analytics för att analysera våra besökares beteende, helt anonymt program.

Information om hur webbsidan används är skickat anonymt till Google. Vi kopplar inte din IP-adress till personligt identifierbar information om dig.

All insamlad beteendedata bearbetas för att ge statistiska rapporter om aktiviteten på webbsidan. Syftet är inte att titta på ett individuellt användarbeteende, utan att samla in sammanlagd statistisk information. “Hur många användare har laddat ner vår app från webbsidan?

Vi använder sedan dessa rapporter för att fastställa hur vi kan göra webbsidan bättre.

En analyskaka är en webbkaka från första part, vilket betyder att den lämnas av www.teleskin.dk.

Dela och titta på innehåll från sociala medier

På vår webbsida finns inbäddat innehåll från sociala medier som t.ex YouTube Google Maps, Facebook, Twitter och liknande. Dessa webbsidor kan lämna webbkakor som vi inte kontrollerar, så kallade webbkakor från tredje part. Inbäddade webbkakor från följande tredje partstjänster kan lämna webbkakor i din webbläsare. Klicka på länkarna nedan för att läsa hur dessa tjänster använder webbkakor:

Visning av relevanta annonser

Vi använder tredje parts annonsnätverk, såsom Google AdWords, för att optimera vår marknadsföring. De lämnar tredjepartskakor, men du kan undvika dem genom att välja någon av följande tjänster:

Google Analytics

Webbsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder webbkakor, som är textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbsidan att analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som samlas in genom webbkakan om hur du använder webbsidan (inklusive din IP-adress) skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Utifall IP-anonymisering, kommer Google att förkorta/anonymisera IP-adressens sista åtta siffror för EU-länder och andra parter som berörs av EES-avtalet. Endast i undantagsfall skickas full  IP-adress till och förkortas av Google-servrar i USA.

Google använder denna information från TeleSkin för att se hur du använder webbsidan, sammanställer rapporter om webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och andra tjänster som rör webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören.

Google associerar inte din IP-adress till någon annan information som Google sparar. Du kan inaktivera webbkakor genom att välja relevanta inställningar i din webbläsare. Observera, dock, att du kanske inte kan använda TeleSkins alla funktioner om du gör detta. Du kan också förhindra att Google samlar in och använder information (webbkakor och IP-adresser) genom att ladda ner och installera ett insticksprogram för din webbläsare, som du hittar här https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en-GB.

 1. Uppdateringar av denna policy

Du godkänner policyn genom att använda tjänsten. Vi kan uppdatera integritetspolicyn för att reflektera ändringar av våra informationsrutiner. Kontrollera datum för denna policy varje gång du besöker webbsidan för att säkerställa att du använder den senaste versionen. Om du inte godkänner villkoren i policyn ska du inte använda webbsidan och/eller applikationen.

Om vi gör några avgörande ändringar av hur personlig information används eller delas meddelar vi våra användare via vår företagsblogg genom en notifiering via Servicen innan en ändring träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att besöka webbsidan regelbundet för att ta del av den senaste informationen om vår integritetspolicy.

 1. Kontakta oss

Du kan kontakta oss på telefon +45 2280 9814, eller e-posta support@teleskin.com

Adress:

TeleSkin ApS.

Skolegade 7, 2 tr.

6700 Esbjerg

Danmark