SKINSCAN APP

Med skinScan kan användarna själva ta kontroll över sin egen hälsa och hantera den på ett enkelt och tillgängligt sätt.

VARFÖR ANVÄNDA SKINSCAN?

VAR UPPMÄRKSAM PÅ DIN HÄLSA

skinScan skapar uppmärksamhet kring malignt melanom och stöder användarna i att regelbundet kontrollera huden för att upptäcka förändringar.

CE-MÄRKT APP

skinScan är CE-märkt i enlighet med direktivet för medicinsk utrustning, vilket är din garanti för att produkten uppfyller tillämpliga EU-standarder för hälsoappar.

PRIVAT & SÄKER

skinScan sparar bilder av födelsemärken så att användarna kan hålla ett öga på eventuella förändringar. Dina uppgifter är säkra hos oss.

FAKTA OM MALIGNT MELANOM

I Europa är Sverige det land som har femte flest antal fall av malignt melanom.

Ungefär 3 000 svenskar drabbas varje år av malignt melanom

Ungefär 56 svenskar dör varje år till följd av malignt melanom

Tidig bedömning av födelsemärken kan rädda liv

SKINSCAN FÖDELSEMÄRKESAPP

skinScan ökar kunskapen om malignt melanom.
Genom att vara uppmärksam på din hud kan du minska risken för att upptäcka förändringar för sent.