MALIGNT MELANOM

Malignt melanom är en typ av hudkarcinom som uppstår i melanocytiska celler som också ger huden färg.
När en melanocytisk cell skadas förlorar den sin förmåga att kontrollera sin tillväxt och bildandet av malignt melanom inleds.